BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Müşavirliğimiz, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin iş ve işlemlerinin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, Üniversitemiz leh ve aleyhinde açılan davalarda Üniversite tüzel kişiliğini en iyi şekilde temsil etmek ve savunmak, birimlerimizin hizmetlerinin yürütümünde duyulan hukuki tereddütlerin giderilmesine verilecek hukuki görüşlerle yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

Telefon
0 372 257 26 34
Fax
0 372 257 26 34
Adres
Bülent Ecevit Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
PK:67100 İncivez/ZONGULDAK