BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İdari Personel
Öğr.Gör.İbrahim Kerem ERTEM
Hukuk Müşaviri (Tedviren)
Telefon:0372 257 40 10-1165
Faks:0372 257 26 34
Erman TECİR
Avukat
Telefon:0 372 257 40 10 – 1532
Faks:0 372 257 26 34
Didem ATEŞ AYDIN
Avukat
Telefon:0 372 2574010 – 1994
Faks:0 372 257 26 34
Pınar TÜRKER ÜNLÜ
Avukat
Telefon:0 372 257 40 10 – 1532
Faks:0 372 257 26 34
Ayşegül ASLAN
Avukat
Telefon:0 372 257 40 10 – 1472
Faks:0 372 257 26 34
Derya TÜRKÇELİK
Şef
Telefon:0 372 2574010 – 1165
Faks:0 372 257 26 34
Aykut KÖKTÜRK
Memur
Telefon:0 372 257 40 10 – 1510
Faks:0 372 257 26 34
Ahmet CANLIER
Memur
Telefon:0 372 257 40 10 – 1806
Faks:0 372 257 26 34