Hukuk Müşavirliğimiz, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin iş ve işlemlerinin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, Üniversitemiz leh ve aleyhinde açılan davalarda Üniversite tüzel kişiliğini en iyi şekilde temsil etmek ve savunmak, birimlerimizin hizmetlerinin yürütümünde duyulan hukuki tereddütlerin giderilmesine verilecek hukuki görüşlerle yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

Misyon

Üniversite İdari Teşkilatı içinde yer alan ve görevleri 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 sayılı K.H.K. ile belirlenmiş olan Hukuk Müşavirliğimizin misyonu; Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin iş ve işlemlerinin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, Üniversitemiz leh ve aleyhinde açılan davalarda Üniversite tüzel kişiliğini en iyi şekilde temsil etmek ve savunmak, birimlerimizin hizmetlerinin yürütümünde duyulan hukuki tereddütlerin giderilmesine verilecek hukuki görüşlerle yardımcı olmaktır.


Vizyon

Avrupa birliği uyum yasaları ve üye olunan uluslararası antlaşmalar da gözetilerek Üniversitemizin hukuki altyapısının sağlamlaştırılmasına yardımcı olmak ve Üniversitemizin Hukuk Devleti ilkesine bağlı olarak hukukun üstünlüğünü, kanunlar önünde eşitliği, insan haklarına saygıyı ve etik değerlere bağlılığı ilke edinen çağın gereklerine uygun örnek bir Üniversite olmasına katkı sağlamak.


Telefon Fax Adres
0 372 257 26 34 0 372 257 26 34 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği
PK:67100 İncivez/ZONGULDAK